English (UK)Magyar (HU)
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
free templates joomla

Címlap

diplomakonzultációs díj és záróvizsga díj

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi eljárási rendre:
 
A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar  Kari Tanácsának 2011. szeptember 1-től hatályba lépett határozata szerint az osztatlan képzésben (régi kifutó képzésben), valamint olyan alap- és mesterszakos képzésben résztvevő hallgatók, akik abszolutóriumot szereznek, ám diploma- vagy szakdolgozatuk megvédésére csak az abszolutórium megszerzését követően legalább két félévvel később kerül sor, az abszolutóriumot követő második félévtől kezdődően a szakdolgozati és diplomadolgozati konzultációk igénybevételéért, a szak- vagy diplomadolgozat bírálatáért, a védés megszervezéséért, illetve a záróvizsga megszervezéséért félévente a rájuk vonatkozó (osztatlan, kifutó képzés esetén a mesterképzés költségtérítési díja) költségtérítési díjnak az alábbi arányos részét kötelesek befizetni eljárási díjként
● diplomadolgozati konzultációk, bírálatok elkészítése: 25% 
● védés és/vagy záróvizsga megszervezése: 25% 
 
Amennyiben a hallgató több szakon érintett, mindegyik szakon a megfelelő eljárási díjat kell megfizetnie. 
 
Határozat diplomakonzultációs díj és záróvizsga díj