English (UK)Magyar (HU)
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
free templates joomla

TDK mozgalomról

Országos Tudományos Diákköri Tanács

otdt.hu

Hivatalos elnevezés: Országos Tudományos Diákköri Tanács
Angol nyelvű elnevezés: National Council of Student Research Societies
Rövidített megnevezés: OTDT
Az OTDT elnöke: Prof. Dr. Szendrő Péter
Titkárság: OTDT Titkárság
Postacím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap:  http://www.otdt.hu  http://www.otdk.hu


Az intézményi, kari, tanszéki, szakterületi, valamint intézményközi szinten szerveződő tudományos és művészeti diákkörök országos összefogására, tevékenységük koordinálására, a diáktudományos tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató oktatók szakmai szervezeteként jött létre az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT). A Tanács törvényben is rögzített feladata a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység segítése, támogatása, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, a tudományos diákköri munkában központi szerepet betöltő szakmai bizottságok működési feltételeinek biztosítása, valamint országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezése, tudományos diákköri tevékenységhez kapcsolódó országos elemzések, kiadványok szerkesztése és kiadása.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Országos konferenciasorozat neve: Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Angol nyelvű elnevezés: National Scientific Students’ Associations Conference

Rövidített megnevezés: OTDK

Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A rendezvénysorozat meghatározó esemény a szekciókat befogadó felsőoktatási intézmények számára, és több ezer pályázó hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételével zajlik. Mindez bizonyítja a fiatalok folyamatos igényét a minőségi képzés iránt. Az OTDK szekció-rendezvényeit mindig széles társadalmi összefogással bonyolították le a rendező intézmények, kiemelten kezelve az állami vezető szervezetektől kapott támogatásokat.

A szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő középiskolás kutató diákok is.

A konferenciasorozat egyetlen közös rendezvényének, az általában novemberben megrendezésre kerülő záró ünnepi ülésnek a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme ad helyet. Ekkor kerül sor az oktatásért felelős miniszter és az MTA elnökének részvételével az aktuális OTDK értékelésére, továbbá a legjobbak közül is a legkiválóbb diákok, valamint legeredményesebb mestereik jutalmazására, a Pro Scientia Aranyérmek, a Mestertanár Aranyérmek és az OTDT egyéb kitüntetéseinek átadására.

Az országos konferencia a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma, amely ösztönözi az intézményi hallgatói diákköri tevékenységet, támogatja és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget ad a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, a szakmai kibontakozáshoz és a pályakezdéséhez.